Skip to main content

UIPM Global Laser Run City Tour

Zhytomyr
UKR
Laser Run

Results

Under 13 - Male

PosBibNameNationTotal time
137OLEG RYBAK
Ukraine
04:18.00
23OLEKSANDR KLYMENKO
Ukraine
04:31.55
357MAKSUM KOVALCHUK
Ukraine
04:32.88
438ILLYA SIKMAR
Ukraine
04:34.56
549DMUTRO ZHURNOV
Ukraine
04:46.77
614KYRYLO AKHANOV
Ukraine
04:48.96
752ROMAN MOSKALIUK
Ukraine
04:51.82
84DANYLO BABYI
Ukraine
04:53.63
98OLEKSANDR CHERNYSHEV
Ukraine
04:57.89
1036ANDRII ZORYTSKUY
Ukraine
04:58.64
1117TIMOFІY MAMEDOV
Ukraine
04:58.89
127ROMAN CHERNYSHEV
Ukraine
05:05.24
1351GORDII GANILOV
Ukraine
05:15.38
145MAKSYM GRYN
Ukraine
05:18.34
1558NAZAR SHAPOVAL
Ukraine
05:19.75
161MYKHAILO KABANOV
Ukraine
05:22.39
1735ROMAN POSOKHOV
Ukraine
05:26.89
1859NAZAR PASTUKH
Ukraine
05:40.73
1943BOGDAN PROKOPENKO
Ukraine
05:41.23
2040TIMATI KABAKOV
Ukraine
05:48.14
2129OLEKSANDR YATSENKO
Ukraine
05:51.90
2244BOGDAN BEBESHKO
Ukraine
05:52.78
2318ІVAN MATVІENKO
Ukraine
06:05.52
2415OLEKSANDR TUNІK
Ukraine
06:08.15
2510MAKSIM LІKARCHUK
Ukraine
06:22.92
2655DANULO SHARAN
Ukraine
06:26.87
2742OLEKSANDR NIKITICH
Ukraine
06:37.36
2833DANYLO OKSYUKІVSKIY
Ukraine
06:39.12
2922ZAKHAR MNITSYA
Ukraine
06:46.54
3011ІVAN ІVANITSKIY
Ukraine
06:49.89
3141ARTEM LAGOVSYKYI
Ukraine
07:00.39
3246MAKSIM DESYATOV
Ukraine
07:07.34
3327ZAKHAR SHCHERBINA
Ukraine
07:39.24
3416DANYA VOROBCHENKO
Ukraine
07:40.07
3553SVIATOSLAV STAKHURSYKII
Ukraine
07:43.57
3647EVGEN YAROPOVETS
Ukraine
07:45.12
3748MAKSIM VOVK
Ukraine
07:48.18
3845IAROSLAV VLASENKO
Ukraine
07:51.10
3950ILLYA KUTSYK
Ukraine
07:55.78
4039VLADYSLAV BARYLCHUK
Ukraine
07:58.03
4125IGOR UVAROV
Ukraine
07:59.42
4230DENUS ZORENKO
Ukraine
08:00.14
4313VOLODIMIR BUTRIK
Ukraine
08:03.45
4454MUKHAYLO TELISHEVSYKII
Ukraine
08:05.17
459MAKSIM ІSHCHENKO
Ukraine
08:11.89
4656IVAN MOSKALENKO
Ukraine
08:13.07
4726DMITRO FEDORENKO
Ukraine
08:13.78
4819ARTEM KOBICHEV
Ukraine
08:14.00
4924MUKUTA MALYTSEV
Ukraine
08:14.45
5031EGOR YAKOVLEV
Ukraine
08:14.85
5121DAVID DAVIDYUK
Ukraine
08:15.15
5232IVAN KARNAZHUTSYKIY
Ukraine
08:15.46
5312MAKSIM KHOTINSKIY
Ukraine
08:16.13
546MAKSYM FOMIN
Ukraine
08:16.22
5523ARTEM ZOSIMOVICH
Ukraine
08:17.45
5620 VІKTOR BEREZOVSYKIY
Ukraine
08:17.85
5728VІTALІY YAKOVCHUK
Ukraine
08:18.03
5834ARTEM KOROLYOV
Ukraine
08:18.10
592IVAN DEMSKYI
Ukraine
08:18.25

Under 13 - Male

PosReached levelNameNationTotal time
1FOLEG RYBAK
Ukraine
00:13:22.43
FOLEKSANDR KLYMENKO
Ukraine
FMAKSUM KOVALCHUK
Ukraine
2FILLYA SIKMAR
Ukraine
00:14:10.30
FDMUTRO ZHURNOV
Ukraine
FKYRYLO AKHANOV
Ukraine
3FROMAN MOSKALIUK
Ukraine
00:14:43.34
FDANYLO BABYI
Ukraine
FOLEKSANDR CHERNYSHEV
Ukraine
4FANDRII ZORYTSKUY
Ukraine
00:15:02.77
FTIMOFІY MAMEDOV
Ukraine
FROMAN CHERNYSHEV
Ukraine
5FGORDII GANILOV
Ukraine
00:15:53.47
FMAKSYM GRYN
Ukraine
FNAZAR SHAPOVAL
Ukraine
6FMYKHAILO KABANOV
Ukraine
00:16:30.01
FROMAN POSOKHOV
Ukraine
FNAZAR PASTUKH
Ukraine
7FBOGDAN PROKOPENKO
Ukraine
00:17:21.27
FTIMATI KABAKOV
Ukraine
FOLEKSANDR YATSENKO
Ukraine
8FBOGDAN BEBESHKO
Ukraine
00:18:06.45
FІVAN MATVІENKO
Ukraine
FOLEKSANDR TUNІK
Ukraine
9FMAKSIM LІKARCHUK
Ukraine
00:19:27.15
FDANULO SHARAN
Ukraine
FOLEKSANDR NIKITICH
Ukraine
10FDANYLO OKSYUKІVSKIY
Ukraine
00:20:15.55
FZAKHAR MNITSYA
Ukraine
FІVAN ІVANITSKIY
Ukraine
11FARTEM LAGOVSYKYI
Ukraine
00:21:46.97
FMAKSIM DESYATOV
Ukraine
FZAKHAR SHCHERBINA
Ukraine
12FDANYA VOROBCHENKO
Ukraine
00:23:08.77
FSVIATOSLAV STAKHURSYKII
Ukraine
FEVGEN YAROPOVETS
Ukraine
13FMAKSIM VOVK
Ukraine
00:23:35.06
FIAROSLAV VLASENKO
Ukraine
FILLYA KUTSYK
Ukraine
14FVLADYSLAV BARYLCHUK
Ukraine
00:23:57.59
FIGOR UVAROV
Ukraine
FDENUS ZORENKO
Ukraine
15FVOLODIMIR BUTRIK
Ukraine
00:24:20.51
FMUKHAYLO TELISHEVSYKII
Ukraine
FMAKSIM ІSHCHENKO
Ukraine
16FIVAN MOSKALENKO
Ukraine
00:24:40.85
FDMITRO FEDORENKO
Ukraine
FARTEM KOBICHEV
Ukraine
17FMUKUTA MALYTSEV
Ukraine
00:24:44.45
FEGOR YAKOVLEV
Ukraine
FDAVID DAVIDYUK
Ukraine
18FIVAN KARNAZHUTSYKIY
Ukraine
00:24:47.81
FMAKSIM KHOTINSKIY
Ukraine
FMAKSYM FOMIN
Ukraine
19FARTEM ZOSIMOVICH
Ukraine
00:24:53.33
F VІKTOR BEREZOVSYKIY
Ukraine
FVІTALІY YAKOVCHUK
Ukraine