Skip to main content
President: 
Mr Wang WEI
Secretary General: 
Mr Bin ZHANG
No.5 Laoshan west street
Shijingshan District
100049 Beijing
China
Phone: 
+86 10 68 86 25 90
Fax: 
+86 10 68 86 25 90