Skip to main content

UIPM Global Laser-Run City Tour

Zhytomyr
UKR
Laser Run

Results

Under 11 - Female

PosBibNameNationTotal time
121VIKTORIYA MARTINOVA
Ukraine
03:16.00
28ARІNA KUZNETSOVA
Ukraine
03:33.00
36ELIZAVETA REZNІK
Ukraine
03:36.00
422POLІNA ZORENKO
Ukraine
03:44.00
526SOFІYA BAGІNSYKA
Ukraine
03:56.00
625 ALІSІYA MANOKHІNA
Ukraine
04:00.00
75DARYNA CHERNYSHEVA
Ukraine
04:01.00
81SOFIIA KRYZHOVA
Ukraine
04:17.00
93ANNA CHYZH
Tajikistan
04:18.00
1023DZHULYETA SHEYKO
Ukraine
04:24.00
119LІZA APONCHUK
Ukraine
04:27.00
1210DARYNA KUSHNІR
Ukraine
04:31.00
1324DIANA SHEYKO
Ukraine
04:31.00
1427DARINA TALKO
Ukraine
04:43.00
157ANNA ІVANITSKA
Ukraine
04:44.00
162OLESIIA LAZARENKO
Ukraine
04:48.00
174MARGARYTA TKACHOVA
Ukraine
04:48.00
1811VALERІYA SHELEPENKO
Ukraine
04:52.00
1928EVGENІYA KOVALYCHUK
Ukraine
04:55.00
2016DARIYA MALARCHUK
Ukraine
05:04.00
2113YULІYA KARLINA
Ukraine
05:06.00
2212ANNA GARASHCHUK
Ukraine
05:14.00
2314KATERINA KIRILOVICH
Ukraine
05:15.00
2417NASTYA MIKHAYLOVSYKA
Ukraine
05:18.00
2515TAISІYA KOVALYOVA
Ukraine
05:23.00
2620MILOSLAVA TRUKHNІY
Ukraine
05:28.00
2719SOFІYA SARNAVSYKA
Ukraine
05:32.00
2818MAYYA POKOTILO
Ukraine
05:40.00

Under 11 - Female

PosReached levelNameNationTotal time
1FVIKTORIYA MARTINOVA
Ukraine
00:10:25.00
FARІNA KUZNETSOVA
Ukraine
FELIZAVETA REZNІK
Ukraine
2FPOLІNA ZORENKO
Ukraine
00:11:40.00
FSOFІYA BAGІNSYKA
Ukraine
F ALІSІYA MANOKHІNA
Ukraine
3FDARYNA CHERNYSHEVA
Ukraine
00:12:42.00
FSOFIIA KRYZHOVA
Ukraine
FDZHULYETA SHEYKO
Ukraine
4FLІZA APONCHUK
Ukraine
00:13:29.00
FDARYNA KUSHNІR
Ukraine
FDIANA SHEYKO
Ukraine
5FDARINA TALKO
Ukraine
00:14:15.00
FANNA ІVANITSKA
Ukraine
FOLESIIA LAZARENKO
Ukraine
6FMARGARYTA TKACHOVA
Ukraine
00:14:35.00
FVALERІYA SHELEPENKO
Ukraine
FEVGENІYA KOVALYCHUK
Ukraine
7FDARIYA MALARCHUK
Ukraine
00:15:24.00
FYULІYA KARLINA
Ukraine
FANNA GARASHCHUK
Ukraine
8FKATERINA KIRILOVICH
Ukraine
00:15:56.00
FNASTYA MIKHAYLOVSYKA
Ukraine
FTAISІYA KOVALYOVA
Ukraine
9FMILOSLAVA TRUKHNІY
Ukraine
00:16:40.00
FSOFІYA SARNAVSYKA
Ukraine
FMAYYA POKOTILO
Ukraine