Skip to main content
President: 
Mr. Janusz PECIAK
Secretary General: 
Mr. Stanislaw PYTEL
Polski Zwiazek Piecioboju Nowoczesnego
ul. Marymoncka 34
00-968 Warsaw
Poland
Phone: 
+48 669 626 997 (Pres)
Phone office: 
+48 604 681 567
Fax: 
+48 22 620 22 74